Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
życie
myśli bł. Bolesławy
proces beatyfikacyjny
wyjątki z homilii papieża
Jana Pawła II
świadectwa o łaskach za przyczyną bł. Bolesławy
wspomnienia o bł. Bolesławie
opracowania
Założycielka

Sanktuarium w Białymstoku

ul. Stołeczna 5
15-879 Białystok
tel./fax (0 85) 718 84 64

e-mail: sanktuarium@misjonarki-swietej-rodziny.org
e-mail: intencje@misjonarki-swietej-rodziny.org

Dom powstał na skutek darowizny Aleksandry Puchłowskiej, która wstąpiła do Zgromadzenia i ofiarowała posesję zabudowaną dwoma drewnianymi domkami. Za zgodą biskupa Romualda Jałbrzykowskiego dom został kanonicznie erygowany w 1936 roku. Została tu założona kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, której otwarcie nastąpiło w listopadzie 1937 roku. W tym domu zamieszkała m. Bolesława Lament, która stąd kierowała pracami sióstr w Białymstoku. W latach 1946-1948 mieścił się tu nowicjat zgromadzenia.

Dom zakonny przy ulicy Stołecznej 5 od 1959 roku był nękany przez władze administracyjne, które chciały zabrać siostrom ich posesję, a domy wyburzyć. Zamiar ten tłumaczono planami urbanistycznymi miasta. W związku z tym siostry wielokrotnie odwoływały się do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Ministerstwa Urbanistyki w Warszawie. Pisma kierowano też do Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku, którą proszono o pozwolenie na wybudowanie nowego domu ze względu na to, że tu spędziła ostatnie lata życia i zmarła Założycielka Zgromadzenia m. Bolesława Lament. Idea budowy domu w Białymstoku przy ul. Stołecznej 5 została zrealizowana w latach 1982-1991.

Dnia 25 VIII 1987 roku nastąpiło otwarcie domu Matki Założycielki jako pomnika wdzięczności za jej ofiarę świętego życia. Nastąpiło to w 50-lecie założenia tego domu przez m. Bolesławę Lament. Uroczystego poświęcenia kaplicy i domu dokonał ks. bp Edward Kisiel Administrator Apostolski Archidiecezji w Białymstoku. Erygował też Drogę Krzyżową i odprawił pierwszą Ofiarę Eucharystyczną w nowo pobudowanej kaplicy. W roku 1990 przebudowano kaplicę, powiększając ją na przyszłe sanktuarium. Dnia 11 maja 1991 roku ks. bp Edward Kisiel dokonał poświęcenia ołtarza w nowym sanktuarium.W czasie IV Pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec święty Jan Paweł II dnia 5 czerwca 1991 roku beatyfikował m. Bolesławę Marię Lament.

Następnego dnia po beatyfikacji, 6 czerwca 1991 roku, w nowo wybudowanej kaplicy ku czci bł. Bolesławy, koncelebrowaną Mszę świętą o bł. Bolesławie odprawili: abp Tadeusz Kondrusiewicz, administrator apostolski Moskwy i bp. Aleksander Kaszkiewicz ordynariusz Grodna wraz z 20 kapłanami duszpasterzującymi na terenach Rosji i Białorusi. Po Mszy Świętej i oddaniu czci relikwiom wyruszyła z relikwiami piesza pielgrzymka do Grodna. W ciągu dwóch tygodni dziewięcioosobowa grupa sióstr, mikrobusem seminaryjnym z Grodna, pokonała trasę 3 tysięcy kilometrów nawiedzając wspólnoty parafialne katolików żyjących w rozproszeniu na Białorusi. Były to międy innymi parafie: Lida, Mińsk, Bucław, Głębokie, Parafianowo, Udział, Połock, Witebsk, Orsza, Mohylew, Bobrujsk, Homel, Mozyr, Pińsk, Łahiszyn, Słonim, Nowa Mysz, Baranowicze, Nowogródek, Holszany, Boruny, Oszmiana oraz Wilno i Ejszyszki na Litwie.

Od 1991 roku dom ten jest Sanktuarium błogosławionej Bolesławy Lament, odwiedzane przez pielgrzymów i wycieczkowiczów ze Wschodu: z Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, z Krymu; ludzie różnych wyznań: katolicy, prawosławni, protestanci, luteranie, muzułmanie. Działalność domu nabrała charakteru unikalnego. Dom jest otwarty na nowe zadania zgodnie z potrzebami Kościoła i Zgromadzenia. Stał się ośrodkiem skupiającym rozmaite wspólnoty religijne z Białegostoku na spotkaniach, rekolekcjach, skupieniach.

Dnia 14 listopada 1991 roku miało miejsce przeniesienie relikwii bł. Bolesławy z katedry białostockiej do Sanktuarium na Stołecznej 5 w uroczystej procesji, którą poprowadził abp Kazimierz świątek z Pińska na Białorusi, przy udziale licznego duchowieństwa, sióstr zakonnych i wiernych Białegostoku i okolic.

Modlitwa o łaski:

Boże, Ty dla większej chwały Twojego Imienia sprawiłeś, że błogosławiona Bolesława poświęciła się pracy w dziele zjednoczenia chrześcijan, spraw za jej wstawiennictwem, aby ci, których uświęcił jeden chrzest, złączyli się w prawdziwej wierze i bratniej miłości pod przewodnictwem Jednego Pasterza, a mnie udziel łaski...., o którą z ufnością proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O łaskach otrzymanych za pośrednictwem błogosławionej Bolesławy prosimy zawiadomić pisząc pod adres:

Siostry Misjonarki Świętej Rodziny
ul. Słowackiego 11
05-806 Komorów k. Warszawy
tel. (0 22) 759 13 71

e-mail: msfsekr@poczta.onet.plPieśni do błogosławionej Bolesławy Lament(w formacie mp3):Sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku przy ul. Stołecznej 5
Sanktuarium
bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
przy ul. Stołecznej 5.

Wnętrze Sanktuarium.
Wnętrze Sanktuarium.

Sarkofag bł. Bolesławy.
Sarkofag bł. Bolesławy.

Sala pamiątek.
Sala pamiątek.

Przedmioty używane przez bł. Bolesławę Lament, obecnie eksponaty w sali pamiątek.
Przedmioty używane przez bł. Bolesławę Lament, obecnie eksponaty w sali pamiątek.

6 czerwca 1991 r. relikwie bł. Bolesławy zostały przeniesione w pieszej pielgrzymce z Sanktuarium na Białoruś.
6 czerwca 1991 r. relikwie bł. Bolesławy zostały przeniesione w pieszej pielgrzymce z Sanktuarium na Białoruś.


   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - ZAŁOŻYCIELKA - SANKTUARIUM W BIAŁYMSTOKU Powrót na górę strony