Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Założycielka Zgromadzenie Powołanie Wydarzenia Kontakt
życie
proces beatyfikacyjny
wyjątki z homilii papieża
Jana Pawła II
sanktuarium w Białymstoku
świadectwa o łaskach za przyczyną bł. Bolesławy
wspomnienia o bł. Bolesławie
opracowania
Założycielka

Myśli bł. Bolesławy
 • Święta Rodzina to Pierwsi Misjonarze Królestwa Bożego na kuli ziemskiej
 • Święta Rodzina jest naszym wzorem, potrzeba nam starać się przy łasce Bożej wstępować w ich ślady
 • Nazaret - cisza, miłość i rozmodlenie
 • Wcielenie jest darem dla całej ludzkości. Eucharystia jest darem dla każdej poszczególnej duszy
 • Kochaj Jezusa i dla Niego żyj
 • Wiara ma być korzeniem wszystkich czynności
 • Wierzmy w zwycięstwo. Nie wierzmy w klęskę, bo dzieła Boże klęsk nie znają, panuje w nich tylko zwycięstwo
 • Jesteśmy w ręku Boga, który jest Panem wszystkich mocarzy tej ziemi, toteż nie obawiajmy się niczego, jak tylko grzechu, bo tylko grzech przynosi prawdziwą szkodę, gdyż gubi duszę.
 • Bądź dobrej myśli i oddaj się z całą ufnością Sercu Jezusa, a w tym ognisku miłości rozgorzejesz miłością
 • Starajmy się aby we wszystko włożyć miłość, niech miłość będzie duszą naszego życia, zasadą i pobudką wszystkiego
 • Wszystkie doświadczenina winny być drabiną do nieba. Jeśliby ktoś ze swego kaprysu chciał pominąć niektóre szczeble, to wówczas już nie sięgnie nogą z jednego na drugi, nine wzniesie się wzwyż
 • Trzeba nam pamiętać, że dzieła Boże nabierają siły żywotnej wśród przeciwności
 • Tabernakulum to Betania dla całego świata, jako dom Jezusa i Jego Przyjaciół.
 • Każde Tabernakulum jest studnią samarytańską, albo raczej Boski podróżny, który przy niej odpoczywał, czeka tak samo na nas, przywołując do poufnej rozmowy
 • Rozpoczynając modlitwy, połączmy się intencją i sercem z Panem naszym i prośmy Go, by nas wprowadził przed Oblicze Ojca swego. Trzeba nam zawsze łączyć modlitwy swoje z Jego modlitwami, które zanosił tutaj na ziemi i z tą wzniosłą modlitwą, którą ciągle zanosi w niebie za nas jako pośrednik i arcykapłan nasz
 • Trzeba mieć energię do czynu, lecz żyć w równowadze ducha swego
 • Wszelka praca człowieka uświęca, a lenistwo gubi. Pracujcie wspólnie i oczekujcie wspólnego szczęścia w niebie.
 • Wspólna praca jest dowodem, że miłość panuje wśród Was
 • Wyniki naszych prac powierzajmy Jezusowi
 • Pamiętajmy, iż same z siebie nie jesteśmy zdolne nic uczynić co byłoby godne Boga. Niech nam zawsze i wszędzie pokora towarzyszy, a z nią ufność w pomoc Bożą
 • Jak pszczoła wysysa sok z każdego kwiatka i znosi do ula, tak dusza powinna wykorzystać każdą chwilę łaski Bożej i każdej ofiary i obrucić to na pożytek swojej duszy
 • Kiedy oliwa w lampce jest czysta, to płonie jasno, a kiedy do oliwy wpadnie pajączek lub mucha, wówczas lampka trzeszczy, kopci i wydaje swąd - to obraz duszy grzesznej
 • Każdy bliźni to nasz brat, za którego zbawienine, uświęcenie my częściowo odpowiadamy, jeśli nie podamy mu rękiSanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku przy ul. Stołecznej 5
Sanktuarium
bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
przy ul. Stołecznej 5.

Wnętrze Sanktuarium.
Wnętrze Sanktuarium.

Sarkofag bł. Bolesławy.
Sarkofag bł. Bolesławy.

Sala pamiątek.
Sala pamiątek.

Przedmioty używane przez bł. Bolesławę Lament, obecnie eksponaty w sali pamiątek.
Przedmioty używane przez bł. Bolesławę Lament, obecnie eksponaty w sali pamiątek.

6 czerwca 1991 r. relikwie bł. Bolesławy zostały przeniesione w pieszej pielgrzymce z Sanktuarium na Białoruś.
6 czerwca 1991 r. relikwie bł. Bolesławy zostały przeniesione w pieszej pielgrzymce z Sanktuarium na Białoruś.


   Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - ZAŁOŻYCIELKA - SANKTUARIUM W BIAŁYMSTOKU Powrót na górę strony